B a r b o r a   M y s l i k o v j a n o v á

Publikuje pod uměleckým pseoudonymem Black Tangerine, nebo česky jen Mandarinka. Studuje malbu na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením prof. Rittsteina.

Její NEpoezie získala mnohá ocenění, báseň Leporelo otiskl již v roce 2008 Postřeh. Maluje své NEsvěty, tísnivost vyznění (nebo vysnění) jejích děl zasahuje každou citlivější bytost, cyniky přinejmenším děsí.   

Richard a Barbora se setkali prvně na literárním večeru v Ostravě v roce 2005, o rok později uspořádali společný literárně-hudební večer v tomtéž městě, kde spojili své hudební, literární a výtvarné umění. A od té doby se vzájemně inspirují dodnes. 

Album Leporelo je tak výsledkem společného imaginárního světa dvou lidí, kteří se kdysi, ještě jako děti, sešli zcela náhodně. Nebo snad ne? ... Také  Mandarinka je na pódiích a ve světlech ramp jen zcela výjimečně.