R i c h a r d   V a c u l a

Richard Vacula nepatří k lidem, kteří jsou vidět na jevištích často, ale pokud takový okamžik přijde, zpravidla je spojován se zajímavým kulturním počinem, kdy má za cíl představovat společnosti méně známé osobnosti z literárně-hudební scény.
V realizaci na počátku možná bláznivých nápadů mu pomáhají Barrandov StudioČeský rozhlas a PETROF.

Hře na klavír se věnoval jako samouk, posléze studoval klavírní kompozici u Dany Peškové, zakončenou absolventským koncertem v Minoritském klášteře Opava v roce 2006.

Dana Pešková vede výuku s akcentem na cit pro klavír, vnitřní naslouchání svým pocitům, se snahou zahrát každý tón jedinečně a adekvátně procítěně.

Právě tím se liší hra Richarda Vaculy od většiny klavíristů. Zdánlivě jednoduché melodické motivy jsou protkány složitou rytmikou a dynamikou. Vše je tam, kde má být. A ne jinak :-).