Opožděné sepnutí reproduktorů

Autor: Histes <magazin(at)postreh.com>, Téma: Elektrotechnika, Vydáno dne: 20. 08. 2008

Stavebnice umožňuje opožděné sepnutí dvou reproduktorů či reprosoustav. Je navržena i s ohledem na možnou potřebu okamžitého odpojení reproduktorů při vypínání zesilovače. Maximální zatížení spínacích relé je 250V a 12A. Zapojení lze tedy využít pro zesilovače s výkonem do 400VA na jeden kanál. (V případě potřeby si můžete zapojit odolnější externí relé). Stavebnici si můžete pořídit na www.tipa.eu pod označením PT022.


Napájecí napětí: 12 - 24V
Proudový odběr: max 60mA
Rozměry DPS
: 55,5 x 41 mm

 

Popis zapojení

Stabilizátor 78L12 omezuje maximální napětí na vinutí relé na 12V, aby nedošlo v případě vyššího napájení k jeho spálení. C3 a C4 zabraňují rozkmitání stabilizátoru. Trimrem TR1 nastavujeme délku opoždění sepnutí. Ihned po přivedení napájecího napětí na zařízení dochází k nabíjení C1 a C2 skrze trimr TR1. Čím menší bude jeho nastavený odpor (čím více natočen jezdec doleva), tím rychleji bude nabíjení probíhat. Po dosažení požadované napěťové úrovně na C1+C2 dojde k sepnutí T1 a tím uzavření obvodu vinutí relé, čímž dojde
k jejich sepnutí.

Konstrukce, připojení reprosoustavy

Naneste silnou vrstvu cínu na pocínované cesty ze strany spoje, aby nedošlo při vyšších výkonech zesilovače k jejich spálení. Stabilizátor 78L12 umístěte nad kondenzátory C3 a C4, aby měl větší prostor pro výměnu tepla s okolím. C3 a C4 pájíte nastojato. Pokud budete chtít použít i okamžité odpojení reproduktorů při vypnutí zesilovače, použijte u něj dvojitý síťový vypínač. Jeden rozpojovací kontakt použijte pro zapnutí zesilovače, druhý pro uzavření obvodu vinutí relé, což se stane při propojení přerušeného spoje S1. Dokud není na DPS S1 vodivě propojen, nikdy nedojde k sepnutí relé. V případě, že nevyužijete okamžité odpojení, zkratujte piny S1 propojkou. Zapojení reproduktoru: k reproduktoru či soustavě vede dvojlinka. Jeden z vodičů přerušte, odizolujte oba nově vzniklé konce a zapojte do svorek RA+RA, či RB+RB.

Rozpis součástek

R1 ... 2k7 TR212

TR1 ... 68k TP008

C1, C2 ... 220u/25V

C3, C4 ... 2n2

D1 ... 1N4148

T1 ... BD681

K1, K2... HF3FF 12V

2x svorkov. AK500/3

IC1 ... 78L12

DPS ... PT022