P.E.S. consulting, s.r.o. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23244260
Dodavatel: 
P.E.S. consulting, s.r.o.
Václavské nám. 17
11000 Praha 1
e-mail:  faktury@forpsi.com
Tel.:  +420 38 38 35 35 5
IČO:  25124005
DIČ:  CZ25124005
IČ DPH: 
Číslo účtu:  eBanka - 322898001/2400
Forma úhrady: 
příkazem 
Datum vystavení: 
07.07.2006
Datum splatnosti: 
uhrazeno zálohou
Datum uskutečnění zdanit. plnění: 
07.07.2006
 
Variabilní symbol:  23244260
Konstatní symbol:  308
Příjemce: 
Odběratel: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Richard  Vacula
Opavská 680
74741 Hradec nad Moravicí
Czech Republic

Richard  Vacula
Opavská 680
74741  Hradec nad Moravicí
Czech Republic
 
 
Fakturujeme Vám námi dodané služby. Ceny jsou smluvní dle našeho ceníku a jsou uvedeny v CZK.
Označení položky
Množ.
J.cena
Cena
%DPH
DPH
Celkem
poplatek za doménu postreh.com na obdobi 2 roky
1
438.66 CZK
438.66 CZK
19
83.34 CZK
522.00 CZK
Součet položek
 
438.66 CZK
 
83.34 CZK
522.00 CZK
Uhrazené zálohy
 
522.00 CZK
CELKEM K ÚHRADĚ
 
0 CZK
NEPLAŤTE, UHRAZENO PROFORMA FAKTUROU
 
Rekapitulace
 
Celkem bez DPH
438.66 CZK
 
DPH
83.34 CZK
 
Celkem s DPH
522.00 CZK
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze od 24.4.1997 pod spisovou značkou: oddíl C., vložka 51700
Vystavil(a): 
Eva Našincová
 
Navštivte naši prezentaci na http://www.forpsi.com/